VELKOMMEN

Velkommen til to levende sogne på Norddjursland. På siden finder du praktiske oplysninger, historik omkring vore kirker, kirkeblad, gudstjensteliste, telefonnumre, emailaddresser, billedarkiv m.m. 

Kalender

02feb kl. 19:00

Gudstjeneste i Vivild Kirke

Sidste s.e. Helligtrekonger. Gustav Eyermann. Kyndelmisse.

02feb kl. 19:00
03feb kl. 10:00

Fortællecafé i Vejlby Sognegård

Lars Nielsen fortæller.

Emne: Frivillig og ansat på det Grønne Museum.

03feb kl. 10:00
09feb kl. 11:00

Gudstjeneste i Vejlby Kirke

Septuagesima. Kirkekaffe.

09feb kl. 11:00
16feb kl. 09:30

Gudstjeneste i Vejlby Kirke

Seksagesima. Gustav Eyermann. Kirkekaffe.

16feb kl. 09:30

Kirkebil i Vivild og Vejlby

OBS! Ændring af regler for brug af kirkebil i Vivild og Vejlby sogne
Kun Vivild sogns medlemmer kan benytte kirkebilen til gudstjeneste i Vivild Kirke, og kun Vejlby sogns medlemmer til Vejlby Kirke. Ring senest kl. 18.00 dagen før. 

I Vivild til Vivild Taxi, 8648 6099.
I Vejlby til Grund Taxi, 8648 1390.

Vivild og Vejlby Menighedsråd

Videoer med Sigurd Barrett

Her kan du se nogle små film omkring Luther

Her kan du se nogle videoer om flygtningebørn

Kontakt de Kirkeansatte

Har du brug for at komme i kontakt med graverne eller andre ansatte ved kirkerne, så klik her.

Kirkeblad dec 2019 jan-feb 2020

Klokkespil

Klokkespillet spiller automatisk

1.-14. januar
Kl. 9.00 I østen stiger solen op
Kl. 12.00 Vær velkommen Herrens år
Kl. 15.00 Tak for alt i det gamle å
rKl. 18.00 Giv mig Gud en salmetunge

15. januar - 29. februar
Kl. 9.00 Morgenstund har guld i mund
Kl. 12.00 Spurven sidder stum bag kvist
Kl. 15.00. Vintertid
Kl. 18.00 Den lyse dag forgangen er