SOMMERKONCERTER I VIVILD OG VEJLBY KIRKER 2018

FRILUFTSGUDSTJENESTE VED ST. SJØRUP SØ 2. PINSEDAG, MANDAG DEN 21. MAJ. KL. 10.00

Det er efterhånden blevet en fast tilbagevendende tradition, at 13 sogne i den vestre ende af Norddjurs provsti går sammen om at holde friluftsgudstjeneste ved St. Sjørup Sø. Ved gudstjenesten medvirker præster og kirkemusikere fra sognene i den vestre ende af provstiet.

Medbring om muligt selv klapstole/havestole/andet at sidde på og kaffe til efter gudstjenesten.

Ældre og gangbesværede er meget velkomne til at benytte kirkebilen. Vivild sogn tlf.: 8648 6099. Vejlby sogn 8648 1390.

Ved regnvejr flyttes gudstjenesten til Estruplund kirke. Velkommen til en festlig fælles friluftsgudstjeneste!

JEG VIL HAVE RET TIL AT FEJLE

Ca. 25-30 var mødt op onsdag de 18.april for at høre foredraget: ”Jeg vil ha ret til at fejle”.
Gerda Neergaard Jessen- sognepræst i Skorup/Tvilum pastorat og pilgrimspræst -  fortalte livligt og med indlagt humor om det forhold, at vi mennesker nu en gang ikke er fejlfrie. Det forhold, at vi gerne vil fremstå som perfekte, kan være problematisk. Det er ikke blevet mindre med de sociale medier som Facebook og lignende.
Som eksempler på, at mennesker aldrig har været perfekte, blev bla. Bibelens beretninger anvendt. Selv ikke Jesu disciple var fejlfrie.

Vivild/Vejlby Menighedsråd

GUDSTJENESTE OG PÅSKEMÅLTID

Torsdag den 29. marts kl. 16.30 ”Skærtorsdag” - gudstjeneste i Vivild kirke.

Efter gudstjenesten indbydes til fællesspisning i Vivild Sognehus.

Pris kr. 50,- inkl. Drikkevarer.

 

Husk tilmelding til Kirsten på tlf. 22150181 eller mail khp@dlgmail.dk.

Seneste mandag den 26. marts.

 

ALLE ER VELKOMNE

Sognepræsten og Vivild menighedsråd

 

KALENDER

BegivenhedDato

Gudstjeneste i Vivild Kirke

8. s. e. Trinitatis.

22. jul 09:30
10:30
22. jul 09:30 -
10:30

Gudstjeneste i Vejlby Kirke

8. s. e. Trinitatis.    

22. jul 11:00
12:00
22. jul 11:00 -
12:00

Aftenandagt i Vejlby Kirke

25. jul 20:00
21:00
25. jul 20:00 -
21:00

Gudstjeneste i Vejlby Kirke

9. s. e. Trinitatis. Kirkekaffe.

29. jul 09:30
10:30
29. jul 09:30 -
10:30

Gudstjeneste i Vivild Kirke

9. s. e. Trinitatis.

29. jul 11:00
12:00
29. jul 11:00 -
12:00

Koncert i Vejlby Kirke

Troldmanden og hans lærling. Orgelprofessor Ulrik Spang Hansen spiller sammen med …

8. aug 19:30
20:30
8. aug 19:30 -
20:30