VEJLBY MENIGHEDSRÅD

Menighedsrådets e-post adresse: 8266@sogn.dk 

Formand
Tove Meyer Højlund
tlf: 8648 1580 - 5150 2779
tovemh@gmail.com 

Næstformand
Grethe Buchwald Friberg
tlf.: 9835 1967 - 2174 2261
grethe.f@indremission.dk

Kirkeværge
Inge Madsen
tlf: 8648 1151 - 2174 2268
ingemadsen@mail.dk 

Kontaktperson
Kathrine Østergaard-Jensen
tlf: 8648 1512 - 2173 5407
koej@live.dk

Kasserer
Inge Mårtensson
tlf: 8648 1745
byparken3@mail.tele.dk 

Medlem
Hanne Holst
tlf: 5187 1869
hanne@primanet.dk 

Tilsynsførende for Sognegården
Graver Peter Jørgensen
tlf: 8648 5186 - 5186 0369

KALENDER

BegivenhedDato

Gudstjeneste i Vivild Kirke

18. s.e. trinitatis. Gustav Eyermann.

20. okt 09:30
10:30
20. okt 09:30 -
10:30

Gudstjeneste i Vejlby Kirke

18. s.e. trinitatis. Gustav Eyermann.

20. okt 11:00
12:00
20. okt 11:00 -
12:00

Gudstjeneste i Vivild Kirke

19. s.e. trinitatis. Gustav Eyermann.

27. okt 09:30
10:30
27. okt 09:30 -
10:30