VIVILD MENIGHEDSRÅD

Menighedsrådets e-post adresse: 8265@sogn.dk

 

 

VALG 2016

Nyt menighedsråd i Vivild!

 

Der er afholdt møde i det nyvalgte menighedsråd d. 25.10 2016

 

Vi har konstitueret os på følgende måde:

 

Peter Sørensen

Formand

 

Kirsten H. Pedersen

Næstformand og kasserer

 

Knud Christensen

Sekretær

 

Lis Kastrup

Kontaktperson

 

Per Pedersen

Kirkeværge

 

Aksel Nielsen

Bygningssagkyndig

 

 

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med alle.

 

Peter Sørensen

Formand

 

 

 

Formand

Peter Johannes Sørensen
Tlf. F: 8648 6004 M: 2271 5658
peter@norddjursnet.dk 

Næstformand/kasserer
Kirsten Benedicte Hørning Pedersen
Tlf. F: 8648 6467 M: 2215 0181
khp@dlgmail.dk

Kirkeværge
Per Pedersen
Tlf. F: 8648 6903 M: 2156 5249
lystrupvej_33@hotmail.com

Sekretær
Knud Egon Christensen
tlf: F: 8748 0804 M: 2170 3144
knudegon@post1.tele.dk 

Kontaktperson
Lis Kastrup
tlf: F: 8648 6838 M: 2031 4438

Bygningskyndig

Aksel Nielsen

Tlf.: F: 8648 6518 M: 2384 6668

lonaks@gmail.com

Regnskabsfører (ikke medlem)
Jørgen Andersen
Tlf. 8648 7740
ja@jaconsult-dk.dk

KALENDER

BegivenhedDato

Gudstjeneste i Vivild Kirke

Mariæ Bebudelses dag.

18. mar 09:30
10:30
18. mar 09:30 -
10:30

Gudstjeneste i Vivild Kirke

Palmesøndag. Charlotte Bjarning Johansen. Fælles med Vejlby.

25. mar 09:30
10:30
25. mar 09:30 -
10:30

Gudstjeneste i Vivild Kirke

Skærtorsdag. Påskemåltid i Sognehuset.

29. mar 16:30
17:30
29. mar 16:30 -
17:30

Gudstjeneste i Vejlby Kirke

Skærtorsdag.

29. mar 19:30
20:30
29. mar 19:30 -
20:30

Gudstjeneste i Vejlby Kirke

Langfredag. Kirkekaffe.

30. mar 09:30
10:30
30. mar 09:30 -
10:30

Gudstjeneste i Vivild Kirke

Langfredag.

30. mar 11:00
12:00
30. mar 11:00 -
12:00

Gudstjeneste i Vivild Kirke

Påskedag.

1. apr 09:30
10:30
1. apr 09:30 -
10:30

Gudstjeneste i Vejlby Kirke

Påskedag.

1. apr 11:00
12:00
1. apr 11:00 -
12:00