Vejlby Menighedsråd

Menighedsrådets e-post adresse: 8266@sogn.dk

Formand
Tove Meyer Højlund 

Tlf: 8648 1580 - 5150 2779
tovemh@gmail.com

Næstformand
Grethe Buchwald Friberg
 
Tlf.: 9835 1967 - 2174 2261
grethe.f@indremission.dk

Kirkeværge
Inge Madsen 

Tlf: 8648 1151 - 2174 2268
ingemadsen@mail.dk 

Kontaktperson
Kathrine Østergaard-Jensen
 

tlf: 8648 1512 - 2173 5407
koej@live.dk

Kasserer
Inge Mårtensson 

tlf: 8648 1745
byparken3@mail.tele.dk 

Medlem
Hanne Holst
 
tlf: 5187 1869
hanne@primanet.dk 

Tilsynsførende for Sognegården
Graver Jette Hulvej

tlf: 8648 5186 - 5186 0369
vejlby-kirkegaard@mail.dk