Vivild Menighedsråd

Menighedsrådets e-post adresse: 8265@sogn.dk

Formand
Per Pedersen
Tlf. : 86486903
Mobil : 21565249
Mail:  lystrupvej_33@hotmail.com

Næstformand/ sekretær
Knud Egon Christensen

Tlf. :87480804
Mobil : 21703144
Mail : knudegon@post1.tele.dk

Kasserer/Kontaktperson
Lis Kastrup

tlf: 2031 4438
Mail: liskastrup@hotmail.com

Bygningskyndig
Aksel Nielsen

Tlf.: F: 8648 6518 
M: 2384 6668
Mail: lonaks@gmail.com

Kirkeværge
Eva Linnea Elisabet Pedersen ( ikke medlem)

Tlf. : 86486903
Mobil : 29264610
Mail : linnea-eva@hotmail.com

Regnskabsfører (ikke medlem)
Jørgen Andersen

Mobil: 61138740
Mail: ja@jaconsult-dk.dk