Kirkegårderne

INFORMATIONER ANGÅENDE KIRKEGÅRDENE

Praktiske oplysninger ved dødsfald:

Ifølge dansk lov må der normalt ikke gå mere end 8 dage fra dødsfald til begravelse/bisættelse finder sted.

En læge skal udfærdige dødsattest.

Nærmeste pårørende skal underskrive dødsanmeldelse hos præsten eller hos bedemanden og her aftale begravelse eller ligbrænding. Dette skal ske senest 2 dage efter dødsfaldet.

Dette gælder også for personer, der står udenfor Folkekirken, da de øvrige myndigheder orienteres her fra. Derfor skal afdødes dåbs eller navneattest, CPR nummerbevis og evt. vielsesattest foreligge.

I forbindelse med dødsfald kan kisten føres til kirkens kapel. Aftale herom træffes med graveren. Desuden kan blomsterpyntning af kirken aftales med denne.
 
Der skelnes mellem:

Begravelse:

Højtidelighed i kirke eller kapel i forbindelse med begravelse i kiste på kirkegården.

Bisættelse:

Højtidelighed i kirke eller kapel i forbindelse med ligbrænding. Urnen vil senere blive nedsat i gravstedet af graveren alene, eller efter aftale sammen med familien.

Var afdøde medlem af folkekirken, træffes aftale med sognepræsten, om forudgående personlig samtale inden højtideligheden.Var afdøde ikke medlem af folkekirken eller evt. tilhørte andet trossamfund kan kirke eller kapel lejes til højtideligheden efter aftale med sognepræsten.

Forskellige Gravstedsmuligheder

Henvendelse om gravsted sker til graveren. Erhvervelse er gratis for kommunens beboere. Var afdøde fra en anden kommune eller ikke medlem af folkekirken, betales herfor.

Graveren udsteder gravstedsbrev til en af familien udpeget kontaktperson. Dette beskriver familiens rettigheder og pligter i forhold til gravstedet.


Valg af gravsted er en vigtig beslutning. Derfor er der i det følgende en beskrivelse af de forskellige muligheder ved valg af gravsted, vedligeholdelse og priser: 

Traditionelt kistegravsted  
 
Kan udlægges i indtil 6 gravpladser. Her kan nedsættes både kister og urner. Gravstedet kan anlægges og passes efter eget ønske, dog under hensyntagen til kirkegården som helhed.

Traditionelt urnegravsted

Kan anlægges og passes efter eget ønske.

Urne i mindeplæne

Der er ingen mulighed for gravsten (kaldes også De ukendtes Grav). Urnen nedsættes af kirkegårdens personale i rækkefølge. Der opkræves et beløb til vedligeholdelse i fredningsperioden (legat).

Vedligholdelse af gravstedet

Vedligeholdelsen af gravstedet er familiens pligt gennem hele fredningsperioden, som er på 30 år for kister og 15 år for urner. Hække og grønne områder vedligeholdes af kirkegårdens personale. For alle gravstedstyper kan der bestilles ren- og vedligeholdelse, grandækning, sommerblomster, juletulipaner, kranse og buketter på mærkedage. 

Et års aftale om vedligeholdelse

Kan aftales med graveren. Regning sendes da en gang om året. 

Legatgravsteder

Flerårig vedligeholdelse ved kirkegårdens personale, kan oprettes hos kirkeværgen. Her aftales ydelser, der skal indgå. Efter aftalen fremsendes giroindbetalingskort fra Århus Stift, hvortil betalingen sker.

Når et gravsted er beplantet og afleveret til de efterladte har kirken intet ansvar for gravsætning, skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstedet, der er forårsaget af naturbegivenheder, hærværk eller vold. Hvilket vil betyde, at man selv sørger for udbedringer. Kirkens personale hjælper gerne med udbedring, hvilket vil ske efter regning.