Leje af Vejlby Sognegård

Leje af Vejlby Sognegård,
Kirkestien 1
Foredragslokalet og konfirmandlokalet udlejes til begravelseskaffe, kurser, ældre-og pensionistsammenslutninger samt humanitære foreninger.

Pris 850 kr inclusive rengøring. 

Foredragslokalet og konfirmandlokalet udlejes endvidere til 
barnedåb og konfirmation.
Pris 1350 kr inclusive rengøring.

Henvendelse til:

Kathrine Østergaard-Jensen 
tlf: 8648 1512 - 2173 5407
koej@live.dk